examples

examplespolo

examplesshirt

examplespolowhite

exampleshat

hat2

คำเตือน : ต้องทำการโอนยอดรวมนี้ก่อนเท่านั้น! แล้วนำ วัน/เวลา/ยอดโอน ไปกรอกด้านล่าง

หมายเลขบัญชีที่โอน
- ธนาคารไทยพาณิชย์ - สาขา 0156 เซ็นทรัล พระราม 2 - หมายเลขบัญชี 156-254043-7 Name : Amevika Phisuth.

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสติ๊กเกอร์
- กรอกแบบฟอร์ม และระบบจะโชว์ยอดการโอนสุดท้าย ให้ทำการโอนก่อน
- หลังจากโอนให้ระบุ วัน เวาลา ที่โอน และยอดโอน ลงช่องสุดท้ายนี้
- ทุกวันอังคารจะทำการคอนเฟิมยอดเงิน และ ทุกวันพุธจะเป็นการจัดส่งสติ๊กเกอร์ (ยกเว้นวันหยุด) - สอบถามข้อมูลผ่าน Lineid : @allnewpajeroclub