ผู้เขียน หัวข้อ: เกณฑ์การวัดอัตราการใช้น้ำมัน ใน Eco Sticker มีเกณฑ์การวัดอย่างไร?UN R101คืออะไร  (อ่าน 2634 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 178
  • ดูรายละเอียด
  • www.allnewpajeroclub.com
 • รุ่น: GT-PREMIUM
 • สี: STERLING SILVER [U25]
 • NO: 1
 • ชื่อเล่น: แอดมิน
 • จังหวัด: กทม.
อัตราการใช้น้ามัน : ข้อกำหนดทางเทคนิค UN R101
       ข้อกำหนดทางเทคนิค UN R101 คือ การทดสอบหาอัตราใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะกระทำโดยการนารถยนต์ทดสอบ มาวิ่งบนแชสซีส์ไดนาโมมิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ ณ ระดับความเร็วต่างๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนดในรูป


การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจะเป็นการจำลองการขับรถยนต์ตามสภาวะในเมือง (Urban Condition) จำนวน 4 วัฎจักร รวมระยะเวลา 780 วินาที ส่วนช่วงที่สอง เป็นการจำลองการขับรถยนต์ตามสภาวะนอกเมือง (Extra-Urban Condition) จำนวน 1 วัฎจักร รวมระยะเวลา 400 วินาที รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้นเป็น 1,180 วินาที โดยความเร็วจริงของการขับเคลื่อนสามารถจะคลาดเคลื่อนจากความเร็วที่กำหนดไม่เกิน ±2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระหว่างการขับเคลื่อนรถยนต์ทดสอบ จะมีการเก็บตัวอย่างการปล่อยไอเสียจากรถยนต์ทดสอบซึ่งประกอบด้วย ไฮโดรคาร์บอน (HC), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) เพื่อนาปริมาณการปล่อยไอเสียจากรถยนต์ และความหนาแน่นของเชื้อเพลิงทดสอบ (Reference Fuel) มาใช้ คานวณหาอัตราการใช้เชื้อเพลิงในแต่ละสภาวะต่อไป
       เมื่อคำนวณหาอัตราใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของสภาวะในเมืองและนอกเมืองได้แล้ว ก็จะนำ ค่าอัตราการใช้เชื้อเพลิงทั้งสองสภาวะ พร้อมกับระยะทางเทียบเท่าของแต่ละสภาวะ ไปคำนวณอัตราใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวม (Combined Condition) ต่อไป

<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/9oplmjFpkkE?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

อัตราการใช้น้ำมันอ้างอิงวัดอย่างไร และให้ผู้บริโภคใช้ประโยชน์อย่างไร
       อัตราการใช้น้ำมันอ้างอิงเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบอัตราการใช้น้ำมันตามมาตรฐาน UN R101 ซึ่งมีลักษณะสำคัญคือ
       1) เป็นการทดสอบตามข้อกำหนด UN R101 โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานในการทดสอบ (Reference Fuel)
       2) เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
       3) มีวิศวกรของ สมอ. และ/หรือ หน่วยงานความคุมทางเทคนิค (Technical Service) ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิก UN WP29 กากับดูแลตลอดการทดสอบ
       4) ได้รับการตรวจรับรองผลการทดสอบจาก สมอ. และ/หรือ ประเทศสมาชิก UN และมี E mark รับรองผล

อัตราการใช้น้ำมันของรถยนต์รุ่นเดียวกัน ทำไมจึงแตกต่างกัน
       รถยนต์รุ่นเดียวกัน (หรือ แม้แต่เป็นรถยนต์คันเดียวกัน) สามารถมีอัตราการใช้น้ำมัน ที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ ผู้ขับขี่, สภาพการจราจร, เส้นทาง, น้ำมันที่เติม, การใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ และสภาพภูมิอากาศและความกดอากาศ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเพียงปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดย่อมทาให้ปริมาณการใช้น้ำมันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอน เช่น
       • นาย ก กับเพื่อนอีก 9 คน ขับรถยนต์ที่เหมือนกันทุกประการ (รวมทั้งสิ้น 10 คัน) ไปบนเส้นทางเดียวกัน ในสภาพการจราจรเดียวกัน ในสภาพภูมิอากาศเดียวกัน และเติมน้ำมันจากหัวปั๊มเดียวกัน เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิเดียวกัน ฟังวิทยุที่ความดังเท่ากัน อย่างไรก็ตาม รถยนต์ทั้ง 10 คันนั้น จะมีอัตราการใช้น้ำมันที่ไม่เท่ากัน เพราะ นาย ก และเพื่อนอีก 9 คน มีรูปแบบการขับที่แตกต่างกัน
       • ในกรณีที่สภาพการจราจรติดขัดจนถึงที่สุด คือ รถยนต์ไม่ขยับเลย รถยนต์ทุกคันจะมีอัตราการใช้พลังงาน 0 กิโลเมตร/ลิตร โดยไม่มีข้อยกเว้น

การวัดอัตราการอัตราการใช้น้ำมันอ้างอิง UN R101 เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ที่ได้ควบคุมปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดไว้ (แม้แต่รูปแบบการขับขี่ ซึ่งอาจไม่เหมือนกับกลุ่มของ นาย ก กับเพื่อนทั้ง 9 คนนี้เลย) ซึ่งหมายความว่า
       1) การทดสอบรถยนต์คันเดียวกันภายใต้มาตรฐาน UN R101 หลายครั้ง แต่ละครั้งจะให้ผลอัตราการใช้น้ำมันที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกันกันมาก
       2) หากรถยนต์คัน A ประหยัดน้ำมันมากกว่ารถยนต์คัน B เมื่อทดสอบภายใต้ R101 มีความเป็นไปได้สูงที่ รถยนต์คัน A จะประหยัดน้ำมันกว่า รถยนต์คัน B ภายใต้การใช้งานจริงของ นาย ก หรือเพื่อนทั้ง 9 คน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสภาพใดๆ ก็ตาม

       ดังนั้น “อัตราการใช้เชื้อเพลิงอ้างอิง” จึงเป็นค่าที่ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำมันระหว่างรถยนต์แต่ละรุ่น เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์


ที่มา : http://car.go.th/

teeyai01

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 487
  • ดูรายละเอียด
 • รุ่น: GT-PREMIUM
 • สี: PYRENESS BLACK
 • NO: 049
 • ชื่อเล่น: tee