ผู้เขียน หัวข้อ: นากลางกรุง เกษตรใหม่ไร้สารเคมี ตอนที่ 2 หลังเก็บเกี่ยวผลิต  (อ่าน 170 ครั้ง)

siritidaphon

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 580
    • ดูรายละเอียด
  • รุ่น: GT-PREMIUM
  • สี: WHITE PEARL [W54]
ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่ การเกษตร ยั่งยืน

ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินโครงการฯ เป็นการเปิดโอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของสองฝั่งคลอง ให้สะอาด น้ำในคลองใสสะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดแหล่งพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ ยุง ฯลฯ ความร่วมมือของชาวชุมชนในการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ การเกษตร ยั่งยืน เป็นการเกษตรที่ให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค เน้นการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ซึ่งเทคโนโลยีและกระบวนการ BCI ถูกนำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืนได้อย่างลงตัว

หลักการสำคัญที่สุดที่มีร่วมกันของเกษตรกรรมทางเลือก-เกษตรกรรมยั่งยืน คือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการผลิตอาหารและปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่าผลิตเพื่อการส่งออก (เกษตรกรจึงไม่ต้องวิ่งไปตามกระแสของตลาด) มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การบริโภค และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมีความสมดุล อาหารที่ผลิตได้เป็นอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ทำให้ระบบเกษตรกรรมเหล่านี้ดำเนินต่อเนื่องไปได้นานที่สุด โดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศวิทยา และไม่เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ

ข้อพิเศษของสูตรชีวภาพ มีความพิเศษที่มีความอ่อนโยนต่อผิว pH 6-7 ปลอดภัยต่อผิวสัมผัสทั้งคนและสัตว์ ไม่ทำลายพื้นผิวสุขภัณฑ์ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามเพิ่มเติม
Line: @bcithailand
โทร: 02 880 4744

Line: @bcithailand
Facebook: Bciworld
Instagram: bci.officialนากลางกรุง เกษตรใหม่ไร้สารเคมี ตอนที่ 2 หลังเก็บเกี่ยวผลิต ดูเพิ่มเติมที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=gIym46cOzFQติดตามรายละเอียดสินค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ ได้ท่ี่เว็บ https://www.bcithailand.net